ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΣΑ Π.Δ. ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ;

 

Χαρά Καφαντάρη

Γεωλόγος, μέλος της Διαδημοτικής Συντονιστικής Επιτροπής για τη Διάσωση του Υμηττού.

Είναι γεγονός ότι μετά τις τελευταίες πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007 η κοινωνία έχει ιδιαίτερα ευαισθητοποιηθεί στα θέματα της περιβαλλοντικής προστασίας. Η διάσωση των ορεινών οικοσυστημάτων, και εν προκειμένω του Υμηττού , που αποτελεί ένα σπάνιο από άποψη βιοποικιλότητας μεσογειακό δασικό οικοσύστημα , αποτελεί προτεραιότητα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε σχετικά με τη χλωρίδα και την πανίδα του Υμηττού, ότι καταγράφεται ένας εξαιρετικά υψηλός αριθμός ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση και προστατεύονται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία για την προστασία της άγριας φύσης. Για τον λόγο αυτό η περιοχή «όρος Υμηττός», «Λίμνη Βουλιαγμένης» και «αισθητικό δάσος Καισαριανής», εντάχθηκαν στο πανευρωπαϊκό δίκτυο Natura με κωδικό Gr30000006. Επίσης η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο των σημαντικών βιοτόπων της χώρας (Korine) και προτάθηκε να ανακηρυχθεί σημαντική περιοχή για τα πουλιά.(ΙΒΑ).

Βέβαια υπάρχουν και άλλες πλευρές που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα του Υμηττού. Η αρχαιολογική πλευρά (αρχαίες πόλεις, το Πεισιστράτειο υδραγωγείο), η ιστορική (Βυζαντινά Μοναστήρια ) , η ύπαρξη πολλών και σημαντικών γεωλογικών σχηματισμών και καρστικών φαινομένων (σπήλαια, καταβόθρες και δολίνες –γούπατα), η καθαρά φυσιολατρική και τέλος η συναισθηματική, μιας και το βουνό μας συνδέει με τους θρύλους του παρελθόντος.

Σημαντική είναι η συμβολή του Υμηττού στη διαμόρφωση του μικροκλίματος των Αθηνών. Από πολλές πρόσφατες μελέτες προκύπτει ο ρυθμιστικός ρόλος των ορεινών όγκων και των μεγάλων περιοχών πρασίνου στην βελτίωση των ατμοσφαιρικών συνθηκών της πρωτεύουσας. Παράλληλα διευκολύνει την κίνηση των αέριων μαζών και λειτουργεί σαν φίλτρο για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ( γεγονός που αναφέρεται στην εισήγηση του ΟΡΣΑ!!!)

Ο Υμηττός όμως κινδυνεύει και απειλείται, γιατί αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο επέκτασης της Αθήνας προς τα Μεσόγεια, και σύνδεσης –συνένωσής της με το χώρο του αεροδρομίου των Σπάτων. Συνέπεια αυτού , οι έντονες οικιστικές και άλλες πιέσεις, που δέχεται ο ορεινός όγκος.

Πρόσφατος είναι και ο θόρυβος που ξέσπασε από το «αναψυκτήριο Μαγγίνα» μέσα στο δάσος του Υμηττού, καθώς και τις βίλες των διάφορων επωνύμων , που φύτρωσαν σαν κοινωφελείς εγκαταστάσεις.

Πλήθος συμφερόντων δρουν πάνω στο σώμα του Υμηττού. Συμφέροντα οικονομικά, συμφέροντα ιδιωτικά, συμφέροντα εκκλησιαστικά, συμφέροντα οικοδομικών συνεταιρισμών συμφέροντα ακόμη και της Τ.Α. Η αυθαιρεσία, η παράνομη δόμηση, η καταπάτηση δημόσιας δασικής γης είναι μια πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικές αλλοιώσεις στο ανάγλυφο του βουνού , στις χρήσεις του και στη διατάραξη του οικοσυστήματός του.

Πρόσφατα δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον ΟΡΣΑ σχέδιο τροποποίησης του Π.Δ. της 31.8.1978 («περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας του Υμηττού»).

Το εν ισχύει Π.Δ. της 31.8.1978 προβλέπει δύο ζώνες προστασίας του Υμηττού. Τη Ζώνη Α, χαρακτηριζόμενη «ως περιοχή αναψυχής, περιπάτου και υγείας, όπου επιτρέπεται η δόμηση μόνον κτιρίων αναψυχής και πολιτιστικών εκδηλώσεων, απαγορεύει κάθε επέμβαση, που μπορεί να καταστρέψει το γεωφυσικό ανάγλυφο και τη Ζώνη Β, εις την οποία «επιτρέπονται εγκαταστάσεις κοινωφελών μόνον λειτουργιών και ειδικότερα η δόμηση μόνον κτιρίων χρήσεως αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, νοσοκομείων, θεραπευτηρίων, ορφανοτροφείων, και εν γένει κτιρίων προς εξυπηρέτηση αναλόγων ευαγών σκοπών, ως η δημιουργία αλσών, πάρκων και εν γένει χώρων πρασίνου και υδαταποθηκών».

Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι μέχρι σήμερα έγιναν και άλλες προσπάθειες τροποποίησης του Π.Δ. του 1978, καθώς και Π.Δ. τμηματικού χαρακτήρα (Κορωπί). Το 1998, το ΥΠΕΧΩΔΕ επιχειρεί με προεδρικό Διάταγμα να αποτρέψει ρυθμίσεις προστασίας του ορεινού όγκου. Οι ρυθμίσεις που πρότεινε το σχέδιο αυτό ακυρώθηκαν από την 67/1998 απόφαση του Ε Τμήματος του ΣτΕ.

Αντί όμως να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος με την κοινωνία και τους θεσμικούς, επιστημονικούς φορείς για την τροποποίηση του ισχύοντος Π.Δ. «επί το αυστηρότερον», με στόχο την «Απόλυτη προστασία» του βουνού και την κατοχύρωση της δημόσιας δασικής γης, το ΥΠΕΧΩΔΕ έρχεται σήμερα και επαναφέρει στο σχέδιο Π.Δ. τις ρυθμίσεις εκείνες, που είχαν απορριφθεί από το ΣτΕ το 1998!

Συγκεκριμένα :

Με το άρθρο 2 εισάγει την πολυδιάσπαση του Υμηττού σε 8 ζώνες προστασίας (Α1,Α2,Β1,Β2,Β3,Β4,Ε1,Ε2).

Την Α ζώνη του Υμηττού την χωρίζει στην Α1 και στην Α2. Στην Α2 ζώνη προτείνεται η δημιουργία ενός «Περιαστικού Πάρκου» , γεγονός που αν γίνει αποδεκτό αυτόματα καταργείται ο δασικός χαρακτήρας του ορεινού όγκου και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για νομιμοποίηση όλων των αυθαιρεσιών και παρανομιών , ενώ ανοίγει ο δρόμος για παραπέρα αλλαγές χρήσης. Αλλάζει ο δασικός χαρακτήρας του βουνού και φυσικά το νομικό καθεστώς.

Με το άρθρο 3§1 της πρότασης επιτρέπονται εντός των ζωνών δημόσια έργα που εξασφαλίζουν την χλωρίδα και πανίδα και με το 3§2 επιτρέπονται τα απαραίτητα έργα τεχνικής υποδομής όπως έργα και εγκαταστάσεις ενέργειας της (ΔΕΗ,ΔΕΠΑ), ύδρευσης και αποχέτευσης ( ΕΥΔΑΠ), μεταφορών (οδικά έργα).

Αν και στο σχέδιο Π.Δ. του ΟΡΣΑ απαγορεύεται η κατοικία όπως και σήμερα ισχύει (θετικό), η χρήση αναψυκτηρίων κυριαρχεί (Α1,Α2,Β2,Β3,Β4 ζώνες). Επίσης με το άρθρο 4 εισάγονται τα ελάχιστα όρια εμβαδού γηπέδου στην εκτός σχεδίου έκταση των ζωνών Α1,Β2,Β3 τα 20.000τμ. Επίσης ορίζεται μέγιστη επιφάνεια κτιρίων, αναψυκτηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων ,πολιτιστικών κέντρων τα 100τμ, όσον δε αφορά τα περίπτερα τα 30τμ, για δε τα εκπαιδευτήρια (εκτός της ζώνης Β3,όπου δεν προβλέπονται) τα 500τμ.

Με το άρθρο 4§2 νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα κτίσματα σε όλες τις ζώνες προστασίας και δίνεται το δικαίωμα επέκτασης των εγκαταστάσεων μέχρι 10%. Επίσης στο ίδιο άρθρο (4§3) προβλέπεται ότι σε περίπτωση γηπέδου που εμπίπτει σε περισσότερες από μια ζώνη ή τέμνεται από το όριο προστασίας η αρτιότητα υπολογίζεται σε ολόκληρο το γήπεδο, το κτίριο όμως κατασκευάζεται στο τμήμα που επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ισχύουν βάσει της νομοθεσίας.

Δημιουργείται ειδική ζώνη Β4 που αποτελεί το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (θετικό) .Θα γίνει θεσμοθέτηση με ειδικό Π.Δ. μετά από εξειδικευμένη μελέτη. Καθορίζεται πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων για το ειδικό Π.Δ. που θα εκδοθεί και θα ορίζει τις συγκεκριμένες χρήσεις.

Δημιουργείται η Ζώνη Ε1 όπου χωροθετείται πάρκο κεραιών, αντί της απομάκρυνσής τους

Δημιουργείται η ζώνη Ε2 ως ζώνη νεκροταφείων αρκεί να τηρούν την περί των νεκροταφείων ειδικότερη νομοθεσία (ευρωπαϊκά δεδομένα 0,5τμ/κάτοικο του Δήμου).

Τα όρια της Β ζώνης αλλάζουν με την εξαίρεση 290.000τμ στην Βιομηχανική περιοχή του Κορωπίου και τη νομιμοποίηση 10 στρ στον Σταυρό της Αγ. Παρασκευής όπου έχουν αναγερθεί πολυκατοικίες με άδεια της Πολεοδομίας. Επίσης προστίθενται 300 περίπου στρ. σε συνέχεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή και επίσης 750 στρ. σε συνέχεια του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Παπάγου.

Τέλος, με το προτεινόμενο Π.Δ. αν και αναγνωρίζεται η ασυμβατότητα των στρατοπέδων με τον ορεινό όγκο του Υμηττού, δεν υπάρχουν προτάσεις απομάκρυνσής τους, επίσης νομιμοποιούνται αγροτικές εκτάσεις στη ανατολική πλευρά του Υμηττού (Παιανία, Κορωπί), δίδεται το χρονικό περιθώριο 3 ετών για κλείσιμο των λατομείων και τέλος όσον αφορά τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς «είναι ανοικτά προς διερεύνηση τα όρια των νέων ζωνών που δημιουργούνται εάν καλύπτουν μέρος των εκτάσεων που επιδιώκουν να οικοδομήσουν οι συνεταιρισμοί»

Συμπεράσματα –

Το προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ. κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις σύγχρονες ανάγκες επιβίωσης της Αττικής. Ειδικότερα στην εποχή της κλιματικής αλλαγής που διανύουμε και τα περιαστικά δάση πρέπει να έχουν μια μόνον αποστολή, την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας . Δηλαδή πρέπει να τα διαχειριζόμαστε όπως τα δάση των υπόλοιπων ορεινών όγκων της πατρίδας μας. Είναι αντίθετο στις θέσεις μεγάλου μέρους της Τ.Α., των κινημάτων πολιτών, των εθελοντικών οργανώσεων που αγωνίζονται για την προστασία του Υμηττού. Αποτελεί ευθεία βολή για κατάργηση του δασικού χαρακτήρα του βουνού , με την μετατροπή του σε «Περιαστικό Πάρκο» επιτρέπει την εμπορευματοποίηση και οικονομική εκμετάλλευσή του , αναγνωρίζοντας την εκτός σχεδίου δόμηση (μοναδικό ελληνικό φαινόμενο), δίνει ένα καίριο πλήγμα στο δασικό οικοσύστημα σπάζοντας το «συνεχές και αδιατάρακτο», που αποτελούν χαρακτηριστικά ενός οικοσυστήματος για να επιβιώσει.

Θέσεις – προτάσεις

Τροποποίηση του ισχύοντος Π.Δ. στην κατεύθυνση της Απόλυτης Προστασίας, με επέκτασης της Α ζώνης προστασίας σε όλο τον Υμηττό.

Κατοχύρωση της δημόσιας δασικής γης- Ο Υμηττός δάσος.

Απόσυρση του προτεινόμενου σχεδίου Π.Δ.

Κανένας νέος αυτοκινητόδρομος στον Υμηττό.

Αγώνας για να ηττηθεί πολιτικά η λογική της οικονομικής ανάπτυξης σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

Φεβρουάριος 2009

Advertisements

1 Response so far »

 1. 1

  «AΝΑΠΛΑΣΕΙΣ» ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ των ΑΘΗΝΩΝ : in «Post Mortem»

  ΓΟΛΓΟΘΑΣ εως το ΣτΕ & ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ.

  Στην ΗΜΙΤΕΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ που μας παρέδωσε το Ελληνικό Κράτος, ως φαίνεται με μια απλή ματιά απαντούμε:

  «Παρεδόθη» καθυστερημένα τουλάχιστον κατά 1+1/2 έτος.

  Αντί για Οικολογικού τύπου Ανάπλαση Πάρκου, είδαμε την κατασκευή – ενταφιασμό συνόλου κυβικών μέτρων όγκου μπετόν 6.000 κ.μ, δηλαδή όγκου μπετόν ισοδύναμου με τον όγκο μπετόν «6» 6όροφων πολυκατοικιών μέσα …………σε δασική έκταση.!!!

  Ο αρχικός προυπολογισμός στις τεράστιες πινακίδες 9,150.000 $ Ευρώ ( το έτος 2006 ) + 400.000 $Ευρώ με το νέο εγκριθέν κονδύλι για αποκατάσταση ΠΟΙΩΝ φθορών ? στην πλ.Πρωτομαγιάς + τις τυχόν αναθεωρήσεις, δεν προσέφερε τίποτα το ουσιώδες στο Πάρκο και τούτο διότι : ανύπαρκτες τουαλέττες, υπαρκτές οι χημικές και αρωματικές, μη αναπλασθέν κτίριο Αλσους – Οικονομίδη, μή αναπλασθέν κτίριο Green Park, ανυπαρξία φύτευσης δένδρων υψηλής οροφής και διάστρωση υγειούς χώματος. Σύμφωνα με τα έγγραφα των πρώην κων. Δασάρχη – Περιφερειάρχη η κεντρική πλατεία πλησίον πρώην περιπτέρου είναι αυθαίρετη !
  { έγγραφα οικ.693/03/04/2009 – 699/07/04/2009 Γενικής Δνσης Περιφέρειας / Δνσης Δασών Αθηνών: Δασάρχης, με θέμα: Απόφαση Κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών σε δασική αναδασωτέα έκταση }….., H σφράγιση γής εδάφους από μή πορώδη υλικά σε δασική έκταση 1/4 της συνολικής των 235 στρεμμ.του Πάρκου τουλάχιστον 60 στρεμμ.{επιμέτρηση ειδικών επιστημόνων}, παρεμποδίζει ως τούτο γίνεται κατανοητό την διύγρανση και «πνίγει» την διαπνοή του εδάφους, τουτέστιν είναι ολωσδιόλου ΑντιΟικολογική.!!!!!!!!!

  Όλα τούτα σε ευθεία αντίφαση με ότι αναγράφεται στην αναρτηθείσα πινακίδα πλησίον του μνημείου της Αθηνάς και ότι: το Εργον

  της Αναπλάσεως εν έτει Δεκ.2010…………Ολοκληρώθηκε.!!!!!

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. !!!!!!!!!
  σχετ.άρθρο ΤΕΕ 2604/18/10/10

  Με βαρύγδουπο τίτλο στην εφημερίδα τα Νέα της Κυψέλης Απρίλιος 2011, αναφέρεται ότι από την Περιφέρεια Αττικής διατίθενται επιπλέον κονδύλια 5,100,000 $ εκατ.ευρώ, ΕΣΠΑ που θα κατευθυνθούν και θα απορροφηθούν για τα έργα στο Αττικό Άλσος και το Πεδίον του Αρεως.

  Αλλά… Αναρωτιόμαστε εφόσον η Ανάπλαση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα δηλωθέντα και επίσημες ανακοινώσεις στα ΜΜΕ-Blogs – εφημερίδες και σύμφωνα με την ανηρτημένη πινάκιδα, τότε πως δέν ολοκληρώθηκε, ? ;;….. Δεδομένου ότι: τα διατηρητέα κτίρια Αλσος Οικονομίδη ειναι γιαπί – Green Park γιαπί και οχετός – Πλατάνια εστία μόλυνσης λόγω κωνώπων-στάσιμων υδάτων, «τα ύδατα της ΕΥΔΑΠ και ουχι των γεωτρήσεων να οδεύουν στο αποχετευτικό δίκτυο των φρεατίων και στον Σαρωνικό» και ενα μέρος των ήδη τσιμεντοστρωμένων περιφερειακών δρόμων να περιμένει τις παλέτες των μαρμάρων.
  Οι δύο κτιστές τουαλέτες του πάρκου να μην λειτουργούν. Η κεντρική είσοδος της λεωφ.Αλεξάνδρας προς το μνημείο Αθηνάς περιφραγμένη ερμητικά με λαμαρίνες εργοταξιακού τύπου, τις δε βραδυνές ώρες να απαγορεύεται η πρόσβαση. Το Φυτώριο των 8,1/2 στρεμμ. να παραμένει αλάνα και η υποσχεθείσα κομποστοποίηση να παραμένει ως όραμα θερινής νυκτός ( τα χρήματα όμως να έχουν ήδη διατεθεί και ήδη απορροφηθεί !!!!!!). Οι επεμβάσεις στο διαμορφωθέν ξέφωτο λόγω αποψιλώσεων στο χώρο Αλίκη μολονότι παράνομες κατά την άποψη μας, σήμερα για την γύρωθεν βλάστηση είναι καταστροφικές.

  Και κατά ένα μυστηριώδη τρόπο ως εμφαίνεται και απο στοιχεία, κονδύλια απορροφώνται για αναπλάσεις, οι αναπλάθωντες καταλαμβάνουν καλύτερες κυβερνητικές θέσεις π.χ ( η πρώην Υπερνομάρχης Μπέη αναβαθμίστηκε στη θέση της Γενικής Γραμματέως του Υπ.Τουρισμού, ο δε πρώην δασάρχης Αμοργιανιώτης του Π.Α κατέλαβε τη θέση του Γραμματέα Δασών στό ΥΠΕΚΑ).

  Επειδή λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι μέρος των άνω χρημάτων θα διατεθεί για την αποπεράτωση των δύο διατηρητέων, Αλσος,Οικονομίδη – Green Park και λοιπές αποπερατώσεις, αναρωτιόμαστε τι είδους συντήρηση θα παρασχεθεί στο πολύπαθο αιωνόβιο Πεδίον του Αρεως των ΑΘΗΝΩΝ, αφου απο το άνωθεν δεύτερο κονδύλι, πολύ απλά ελάχιστα ΜΟΝΟΝ ψίχουλα θα απομείνουν, κατά την ταπεινή μας άποψη.

  Εν κατακλείδι μπορούμε να δηλώσουμε ευθαρσώς και απορούντες:
  ………………Γιατί να είμαστε όλοι οι Ελληνες βουτηγμένοι μέσα εκεί…………. που επικαλείται ο κύριος {που ματιάσανε} απο την Τρόικα – ΔΝΤ και γιατί να τα έχουμε φάει όλοι μαζί…. εμείς οι Έλληνες ?;;;;;;;;;;;;;και να απαιτηθούν ….τα τάνκς για να προστατεύσουν τις τράπεζες?!!;;;;;

  Ας ανασκουμπωθούμε σήμερα λοιπόν όλοι εμείς οι ‘Ελληνες και ας δουλέψουμε σκληρά ούτως ώστε να πειθόμεθα «τοις κείνων ρήμασι»!!!!

  ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com
  http://polmarkarch.wordpress.com
  http://www.asda.gr/elxproi
  http://expaganus.wordpress.com

  οι κάτοικοι θαμώνες μέλη του Σωματείου ‘Η ΑΘΗΝΑ»


Comment RSS · TrackBack URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: